News

Uluslararası Deniz Ticaret Odası CO2 azaltım önlemleri hakkında bülten yayınladı!

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın İMEAK Deniz Ticaret Odası’na mevcut dünya gemi filosuna yönelik CO2 azaltım önlemleri paketi hakkındaki basın bülteni gönderdi.

Bültende, ülkeler tarafından kabul edilen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün de olumlu karşıladığı CO2 azaltım önlemleri paketi hakkında bilgilere yer verildi.

IMEAK DTO tarafından türkçe çevirisi yayınlanan bülten şöyle;

“Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde (International Maritime Organization – IMO) bir hafta süren yoğun çevrim içi (sanal) toplantının ardından bugün dünyanın dört bir yanından çok sayıda hükümet tarafından kabul edilen, mevcut dünya filosu için kapsamlı ilave CO2 azaltma önlemleri paketi, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS tarafından olumlu karşılanmaktadır. Anlaşma, 2030 yılına kadar dünya filosu genelinde karbon yoğunluğunun 2008 yılına kıyasla yüzde 40 oranında azaltılmasını sağlamak için yasal olarak bağlayıcı önlemler içermekte olup 2050 yılından sonra mümkün olan en kısa sürede 100 dekarbonizasyona ulaşmak için önemli bir adım niteliği taşımaktadır.

ICS, bu yeni teknik ve operasyonel düzenlemeler paketinin, 2023 yılında yürürlüğe girmesi için Kasım 2020’de IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee – MEPC) tarafından resmi olarak kabul edileceğini düşünmektedir. Söz konusu IMO anlaşması, gemi sahiplerini karbon verimliliklerini iyileştirmeye büyük ölçüde teşvik edecek zorunlu bir A-E derecelendirme sistemi içermekte olup yüksek dereceye sahip gemiler için bir prim öderken, D veya E derecesine sahip gemiler, performanslarını artırmadıkça ciddi olumsuz sonuçlarla karşılaşacaktır.

IMO anlaşması, uluslararası denizcilik sektörü karbon yoğunluğunun 2008 ile 2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 30 arttığını gösteren 4. Sera Gazı (Green House Gases – GHG) Çalışması’nın Ağustos 2020’de yayınlanmasının ardından gündeme gelmiştir. Deniz ticaretinde aynı dönemde yaşanan yüzde 40’lık büyümeye rağmen, 2018 yılında denizcilik sektöründen kaynaklanan toplam sera gazı emisyonları 2008 yılına göre yüzde 7 azalmıştır. Yeni anlaşma, denizcilik sektörünün küresel düzenleyicisi IMO’nun, Paris Anlaşması uyarınca gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için bağlayıcı hedeflere ulaşma becerisini göstermektedir. Denizcilik sektörü küresel kurallar gerektiren dünya çapında bir sektördür. Herhangi bir farklı alternatif, küresel bir düzenleyici çerçeve aracılığıyla sektörün küresel emisyonlarını ortadan kaldırmak için devam eden müzakerelerin aksamasına neden olacak, çatışan bölgesel ve ulusal CO2 azaltma rejimlerinin karmaşık bir parçasını oluşturacaktır.

IMO toplantısının sona ermesinin ardından konuşma yapan ICS Genel Sekreteri Sn. Guy PLATTEN, aşağıda yer alan açıklamalarda bulunmuştur:

‘Hükümetler tarafından yapılan bu anlaşma, denizcilik sektörünün IMO’nun iddialı CO2 azaltma hedeflerini karşılama yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve nihayetinde sıfır emisyonlu bir sektör olacağını dünyaya gösteriyor. Çevrim içi bir toplantının zor koşullarında hükümetlerin işbirliği yapma ve fikir birliğine varma isteği takdir edilmelidir. Görüşmelerde yer alan çeşitli hükümetlerle işbirliği içinde, ICS tarafından desteklenen tekliflerin anlaşmanın merkezini oluşturmasından memnuniyet duymaktayız.

Sektör kesinliğe ihtiyaç duymaktadır ve bu anlaşma, emisyonlarımızı daha da azaltmak ve nihayetinde sıfır emisyonlu bir sektör haline gelmek için yapmamız gereken yatırımlar hakkında net bir işaret sağlamaktadır.

ICS tamamen sıfır karbonlu geleceğe kendini adamıştır. Bugünün önemli anlaşması, mevcut filonun 2030 hedefine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmakla ilgili olsa da ICS, 2050 yılından sonra mümkün olan en kısa sürede yüzde 100 dekarbonizasyonu taahhüt etmektedir. Bu nedenle, diğer gemi sahipleri dernekleriyle işbirliği içinde olan ICS, COVID-19 pandemisinin sebep olduğu aksaklıkların etkisine bakılmaksızın dekarbonizasyonun neden temel odak noktaları olmaya devam edeceği ve sıfır karbon teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesini hızlandırmak için denizcilik sektörü tarafından finanse edilecek 5 milyar USD’lik Fon hususlarında IMO’ya ayrıntılı bir teklif sunmuştur.’

Yeni IMO anlaşması, MARPOL Sözleşmesi Ek-VI’da yapılan değişiklikler yoluyla küresel uygulama sistemi tarafından desteklenen bir dizi teknik ve operasyonel CO2 azaltma önlemlerine yönelik dünya çapında düzenleyici çerçeve sağlamaktadır:

-Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği Endeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI); 2013 yılından beri yeni gemiler için zorunlu olan Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (Energy Efficiency Design Index-EEDI)’ne benzer hedefe dayalı bir teknik önlemdir.

-Super SEEMP; ilk olarak 2019 yılında ICS tarafından önerilmiş olup, halihazırda zorunlu olan Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (Ship Energy Efficiency Management Plan-SEEMP)’nın daha katı bir dış denetime ve yasal sertifikasyona tabi olarak uygulanmasıdır. Son 20 yıldır sektörde zorunlu olan Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (International Safety Management Code-ISM Code) felsefesine benzer şekilde gemilerin, operasyonel yakıt verimliliğini iyileştirmek için SEEMP’de belirtildiği gibi yapılan her işlemi mümkün olduğunca göstermesi gerekecektir.

-Farklı gemi türleri ve boyutları için Karbon Yoğunluk Göstergeleri (Carbon Intensity Indicators-CIIs) geliştirme anlaşması; A-E operasyonel verimlilik derecelendirme sistemi kullanarak, EEXI ve “Super SEEMP”i tamamlayıcı olarak 2023 yılından itibaren mevcut gemilere uygulanacaktır.”

PDF formatında indirmek için TIKLAYINIZ

Have your say