Finans

Teknolojik yatırıma destek yoğunlaşacak

“Alternatif ülkeler hibe desteği verirken biz 14 kalemde destek sağlıyoruz” diyen Mehmet Yurdal Şahin, teknoloji ve inovasyona dayalı yatırımlara desteklerin yoğunlaşacağını söyledi. Az gelişmiş bölgelerin yatırımdaki payının arttığını kaydeden Şahin, ilçe bazlı teşvikin gelişmişlik farkının giderilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Have your say