News

Pandemi deniz taşımacılığı emisyonlarında 2 kat artışa neden oldu!

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden (NTU) yapılan bir araştırmaya göre, pandemi sırasında büyük limanlarda biriken aşırı tıkanıklık, önemli ana limanlarda deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonların artmasına neden oldu.

NTU’dan araştırmacılar, üç kıtadaki dört büyük limanda denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı gaz emisyonlarını modelledi. Araştırma ekibinin emisyon hesaplamaları Temmuz 2020 ile Temmuz 2021 arasındaki tarihi kapsadı. Bulgular, pandemiden önceki yıl olan 2019’un tamamı ve ayrıca küresel kükürt sınırı uygulanmaya konulmadan önceki yılla karşılaştırıldı.

NTU araştırma ekibi, emisyonların pandemi döneminde iki kattan fazla (%123) arttığını, Los Angeles’ta iki kat (%100), Long Beach, California’da neredeyse üçte iki oranında (%65) ve Hamburg’da çeyrekten fazla (%27) arttığını tespit etti.

En büyük artış konteyner ve kuru dökme yük gemilerinde!

Konteyner ve kuru dökme yük gemileri, Covid-19 salgını öncesine kıyasla sırasıyla %94 ve %142’lik bir ortalama artış görerek toplam emisyonların en keskin artışını temsil etti. NTU tarafından yürütülen çalışma, limandaki uzun geri dönüş süresi nedeniyle dört limanın tümünde gemi emisyonlarının ortalama %79 arttığı belgelendi. Araştırmada kükürt oksit, azot oksit, partikül madde, karbon monoksit ve metan incelendi.

NTU ekibi, AXSMarine aracılığıyla sağlanan gerçek gemi hareketi verilerini kullanarak gemilerin yakıt tüketimini ve kirletici gaz emisyonlarını hesapladı. AXSMarine gemilerin seyir hızlarını, zaman sürelerini, koordinatları, seyir durumlarını ve gemiye özel bilgiler de dahil olmak üzere gemi bilgilerini sağladı. Çalışmanın yapıldığı çeşitli limanların liman idaresi yetkililerinden ve Clarksons’tan ek bilgiler de alındı.

Çalışmayı yöneten NTU İnşaat ve Çevre Mühendisliği Okulu’ndan Profesör Law Wing Keung şunları söyledi: “Çalışmamız, pandemi belirsizliği sırasında gemi emisyon görünümünün bir incelemesini sunuyor. Karantina önlemleri ve insan faaliyetleri üzerindeki diğer Covid-19 kısıtlamaları, denizcilik sektörünü alt üst etti ve denizcilik ile ticaretin çalışma modellerini önemli ölçüde etkileyerek, çalışmamızda limanlardaki kirletici gaz emisyonlarında önemli bir artışa yol açtı.”

Diğer yandan gemi kuyruklarının en çok haberlere konu olduğu Güney Kaliforniya’da, düzenleyici otoriteler son zamanlarda gemilerin aşırı yoğun olan limanlara girmek üzere beklerken, sıraya kıyıdan 150 mil uzakta girmelerini sağlamak için harekete geçti.

Have your say