News

Kriz dönemleri gelişim için altın dönemlerdir

Kriz dönemlerini iyi kullanmak, şirketimizin hangi alanlarını büyüteceğimize, hangi alanlara neşter vurmamız gerektiğine sakin bir şekilde karar vermek için, aynı depremde olduğu gibi altın saatler bizim için sonradan gururla hatırlayacağımız “altın dönemler “ olabilir.

Have your say