News

Katılımı artırmak için maliyet düşmeli, farkındalık sağlanmalı

SBB tarafından yapılan çalışmada, e-ticaretin gelişimi ve mevcut pazara etkisi değerlendirildi.

Have your say