Son Haberler

İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk havalimanı oldu.

Atık yönetim altyapısını,atığın kaynağında etkin olarak ayrıştırıldığı bir sistemle kuran İGA, İstanbul Havalimanı’nda sürdürdüğü çalışmalar sonucu Türkiye’de ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk havalimanı olmayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründe 1 numaralı ’Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü.

Sıfır Atık Projesi nedir?

‘Sıfır Atık’, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimlikullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını,etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geridönüştürülmesini kapsayan ve atık önleme yaklaşımı olaraktanımlanan bir hedeftir.

Doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibihususlar başta olmak üzere tüm canlıları tehdit edecekboyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında;atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerekatık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi,atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak geridönüşüme kazandırılması hedeflenmiştir.Projede mevcut sistemlerin dahadüzenlive uygulanabilir bir temele oturtulması prensibiyle yola çıkılmıştır.

İstanbul Havalimanı’nda ‘Sıfır Atık’çalışmaları

 İstanbul Havalimanı’nda, tüm faaliyetler IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturuluyor.

‘Sıfır Atık’ prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı’ndafaaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor. Böylelikle, tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde tasarlandığıİstanbul Havalimanı’nda, faaliyet gösteren tüm işletmeler havacılık sektörüne öncülük eden İGA liderliğindeİstanbul Havalimanı’nın Sıfır Atık Deklarasyonu’na imza atmış durumdalar.

Have your say