News

İhracatçılar sevindi, ama yeterli bulmadı

İhracatçılar, hammadde, lojistik ve enerji problemleri ile uğraşan sanayici kesimi için taslağın sevindirici bir haber olduğunu ancak bu indirimin sadece üretimdeki kârları değil diğer gelirleri ve kambiyo kârlarını kapsamasının daha faydalı olacağını belirttiler.

Have your say