News

ICS & OCIMF Gemi Kaptanları için Acil Durum Rehberini Yayımladı!

ICS ve Petrol Firmaları Uluslararası Denizcilik Forumu (Oil Companies International Marine Forum – OCIMF) tarafından yayımlanan “Gemi Kaptanları için Acil Durum Rehberi” ile ilgili basın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

”Denizde bir gemi krizle karşılaştığında karadaki bir acil durumda olduğu gibi gemi kaptanı basitçe acil durum hizmetlerini arayarak yardım talebinde bulunamaz. Personel durumla mücadele sorumluluğu alır; hayatları kurtarmak, gemiye, çevreye ve yüke gelecek zararları engellemek ya da asgariye indirmek için kararlılıkla hareket ederler.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) ve Petrol Firmaları Uluslararası Denizcilik Forumu (Oil Companies International Marine Forum – OCIMF) sektöre bu konuda pratik bir rehber sunmak için bir çalışma yapmıştır.

Gemi Kaptanları için “Denizde Tehlike ve Kurtarma (Peril at Sea and Salvage) Rehberi”, ilk durum değerlendirmesi ve acil eylemler ile gerekli olması halindeki yedekleme ve kurtarma uygulamalarına kadar gemi kaptanının bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında yapması gerekenleri ana hatlarıyla belirtmektedir. 

Ayrıca rehberde, özellikle kıyı devleti ve şirket tarafından verilen destekle, ilgili taraflara ivedilikli bildirimde bulunulmasının önemine değinilmektedir. Yayın, şirketin kara personeline tavsiyeler içeren bir bölüm içermektedir.

ICS Genel Sekreteri Sayın Guy PLATTEN konuya ilişkin olarak; “Yıllar içinde, gemilerin güvenli işletimi ve yönetimini düzenleyen yönetmeliklerin geliştirilmesiyle, deniz taşımacılığında acil durumlar ve büyük kazaların meydana gelmesinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Gemi personeli acil durumlara müdahaleye hazırlık için uygun bir şekilde eğitilmektedir. Sektör de buna göre bir uyum kültürü benimsedi.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

Ancak bir kaza meydana geldiğinde genellikle etkileri yıkıcı oluyor ve tabi ki kişilerin, geminin, yükün ve çevrenin emniyetini tehdit ediyor. Denizcilerin pek çoğunun denizde ciddi bir acil durumu tecrübe etmemiş olması iyi bir haber olsa da, aynı zamanda acil bir durumla başa çıkmak için ihtiyaç duyulan öngörüsel bilgiye sahip olmayabileceklerini de göstermektedir. Söz konusu rehber gemi ve kıyı personeline ihtiyaç duydukları karar verme desteğini sağlamaya yardımcı olmak için tasarlandı.

Rehber, olaya ilk müdahale, acil müdahale planının uygulanması, güncellemeleri ve takip eden eylemleri, yedekleme ve kurtarma hakkındaki bilgileri içeriyor.

Ayrıca, rehber bir şirketin acil duruma hazırlanmak için yapması gereken acil durum planlamasına da odaklanmaktadır. Kaptan için en iyi uygulamalar hakkında açık rehberlik sağlamakta ve aynı zamanda, kıyı personeli, acil durum yardım hizmeti sağlayıcıları ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere bir gemideki acil durumların yönetimine dahil olabilecek herkes tarafından okunmalıdır.

OCIMF İşletme Müdürü Rob DRYSDALE ise konu hakkında şunları söyledi: “ Denizcilik endüstrisi gelişmeye devam ediyor ve gemiler hiç olmadığı kadar sofistike ve teknik olarak ilerlemiş bir düzeyde. Bu durum gemileri ve operasyonlarını daha emniyetli bir konuma getirmesinin yanı sıra istenen hazırlık düzeyini ve gemi kaptanlarının denizdeki bir krize karşı müdahale biçimlerini de değiştirmiştir.”

Bu sebeple, krizleri yönetmek ve herhangi bir acil durumda kendilerine, gemiye ve çevreye gelebilecek zararları minimize etmek adına deniz ve kara personelinin bilgi, araç ve kaynaklarla donatılması son derece önemlidir.

Bu rehber, denizdeki olaylara, kazalara ve acil durumlara hazırlanmak ve bunlara müdahale etmek için açık bilgiler sunan bir kılavuzdur. Sektördeki deneyimlerden yararlanan bu güncellenmiş baskı, son basımın yayınlanmasından bu yana meydana gelen operasyonel ve düzenleyici alandaki değişikliklere değinmektedir. Tüm Kaptanları, gemi ve kıyı personelini, bu yeni baskıda yer alan gözden geçirilmiş tavsiyeler, güvenlik yönetimi sistemleri ve acil durum müdahale protokollerine aşina olmaya çağırıyorum.”

Gemi Kaptanları için Acil Durum Rehberi Witherbys tarafından yayımlanmış olup fiyatıtının 155 £ olduğu görülmektedir. 

Bahse konu yayını satın almak isteyen İMEAK DTO üyelerinin ise https://bit.ly/35Usp2w linkinden erişim sağlayarak, ICSMEMBER promosyon koduyla %20 indirimden faydalanabilecekleri belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için https://www.witherbyseamanship.com/peril-at-sea-and-salvage-a-guide-formasters-sixth-edition.html linkini ziyaret edilebilir.”

Have your say