Genel Şartlar

Sağladığımız hizmetleri kullanmanız için, Sistemi Kullanmanın Genel Şartları ile tanışmanız gerekir
GENEL ŞARTLAR
Genel hususlar:
İşbu GENEL ŞARTLAR, www.ileritrans.com Sisteminin sahibi ile sistemin hizmetlerini kullanan
KULLANICILAR arasındaki ilişkileri düzenliyor;
1.’www.ileritrans.com’ Sisteminin sahibidir

 1. www.ileritrans.com, bütün Avrupa’da idarece naklıye haber sistemi ve Ucuz Yakıt kart sistemi ,
  web bazlı bir sistemdir; adı aşağıda kısaca Sistem olarak geçecek;
 2. Genel Şartlarda ve Sistemde kullanılan tanımlar.
 • Giriş Akauntu – kayıt edildikten sonra alınan kullanıcı adı ve şifre.
 • Kayıt – Sistemin normal çalışması için gereken; kişisel ve şirket bilgileri isteyen ve işbu genel şartları
  içeren kayıt formunu doldurmak.
 • Kullanıcı, akaunt hamili her tüzel kişidir (şirket veya teşkilât).
 • Hizmetler – müsaade edilmiş hareketlerin ve bilgilerin toplamıdır..
 • Bildirme – yeni haberlerin veya önceden ilgi gösterilen haberlerin mevcut olduğunu, SMS veya ?-
  mail yoluyla kullanıcılara bildirmek;
 1. Kayıt
 • Sistem ile çalışma talebinde bulunan her firma veya teşkilât, kayıta tabiidir;
 • Kayıt, kişisel ve şirket bilgileri isteyen ve işbu Genel Şartları içeren kayıt formunu doldurmaktan
  ibarettir;
 1. Giriş hakkı
 • Sistemde kendi akauntu olan her kullanıcı, giriş hakkına sahiptir;
 1. Sistemin kullanıcıları, aşağıdaki parametrelere göre arama yapabilirler :
 • haberlerle ve ilanlarla ilgili bağıntılı aranma;
 • tüm ayrıntıları gösteren geniş arama;
 1. Yakıt kart – formunu doldurmak suretiyle, Kullanıcılar, zorunlu olarak işaretlenen tüm alanları
  doldurmak zorundadır. Zorunlu alanları doldurulmadan yayımlanan yakıt kart için, Sistem tarafından
  kabul edilmiyor.
 2. Akaunt fiyatları – Ücretsiz
 3. Üyeler, kayıt sürecinde, kayıt formunda istenilen; kimlikleri hakkında tam ve gerçek bilgileri,
  hukuki durumu ve diğer bilgileri vermeye yükümlüdürler.
 4. Sistemin sahibi, kullanıcıları hakkındaki bilgileri ve kişisel bilgilerini, onların önceden rızası
  olmaksızın veya kanun hükümlerinin gerektirmediği sürece, kullanmamaya ve üçüncü kişilere
  vermemeye yükümlüdür.
 5. Sistem sahibi, başka operatörler ve/veya telekomünikasyon ve/veya yurt dışından kaynaklanan,
  İnternetin program veya teknik sağlanmasının kesilmesi ve dolayısıyla kullanıcı, verilen hizmetleri
  tamamıyla veya kısmî olarak kullanamadığı durumunda, sorumlu değildir.
 6. Sistem sahibi, kullanıcının kötü amaçla hareket ettiği takdirde, tek taraflı ve bildirmeden, verilen
  hizmetlere girişi kesmeye hakkı vardır. Kötü amaçla hareketler, şunlardır:
  1.1. Gerçek olmayan kayıtların;
  1.2. İnternet ahlâkının ihlâli veya internete ve ağ’lara bağlı olan kişilere zarar verme; üçüncü kişinin
  haklarını ve namını zedelemek; düşmanlık ve şiddete çağrı; ticarî sır niteliğini taşıyan belge ve
  mesajları açıklamak;
  1.3. Spam, Junk mail, Newsgroups cross-pointing, Multiple-posting veya Usenet spam tipi gibi
  istenmeyen posta göndermek;
  1.4. Şahsen faydalanma veya bilgi edinmek amacıyla, başkalarının verilerini ve şifrelerini elde etmek;
  1.5. Sanayi sabotaj veya casusluk, sistem veya bilgi bankalarına zarar vermek veya yok etmek gibi
  nitelendirilecek hareketlerde bulunmak;
  1.6. Troya atları, virüsler veya uzaktan kontrol sistemleri gönderme, Sistemin kalan kullanıcılarının
  normal çalışmasını engelleme;
  1.7. Suç gibi nitelendirilecek herhangi bir hareket veya mevzuatın idarî ihlâli
 7. Sistem sahibi, KULLANICI nezdinde aşağıda belirtilenler için, mali dahil hiçbir sorumluluk taşımaz :
  1.1. Kendisinin, Sistem hizmetlerini kullandığından / kullanmadığından dolayı, KULLANICI’ya verilen
  zararlar, değerlendirilemeyen kazançlar vb. doğrudan veya dolaylı hasarlar;
  1.2. KULLANICININ, her ayrı Hizmeti kullanma yeteneksizliği;
  1.3. Hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili, üçüncü kişilerin KULLANICI’ya karşı şikâyetleri;
  1.4. İnternet vasıtası ile din, inanç ve siyasi içerikli iğrenç veya aşağılayıcı metinler ve/veya resimler
  yayımlama.
  1.5. Sistem sahibinin, gerekli olduğu takdirde Sistemin yapısını, kullanma kurallarını ve şartlarını
  değiştirme hakkı saklıdır. Bunları, kullanıcılara önceden bildirme zorunluluğu yoktur.