News

Eşya menşe belgeleri sonradan ibraz edilebilecek

Eşya menşe belgeleri sonradan ibraz edilebilecek Eşya menşe belgeleri sonradan ibraz edilebilecek
Ekinde “menşe şahadetnamesi” bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

Have your say