Deniz yolları haberleri

Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak!

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Gemi Adamı Branş yönergesi çerçevesinde 2020 yılı içerisinde, kurum içinden 200 personel alımına yönelik Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapılacak.

Bu kapsamda 50 Amir sınıfı ve 150 Memur sınıfı olmak üzere toplam 200 personel alınacaktır.

Adaylara yönelik sözlü ve fiziki mülakat yapılacak. Fiziki mülakat etabı havuz (serbest yüzme) ve kara (koşu) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları şu şekilde belirlendi;

1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli olmak,
2. Asaleti tasdik edilmiş olmak,
3. Sınavın yapıldığı yıl itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğmuş olmak),
4. Donatım yönergesi hükümlerine göre en az gemici yeterlikli gemiadamı veya amatör denizci yeterlik belgesine sahip olmak,
5. Başka bir branşı bulunmamak,
6. Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
7. Son üç performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak

memurlar.net

Have your say