News

Elektrik dağıtım tesislerinin planlı bakım faaliyetlerine ilişkin kurallar belirlendi

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından işletilen dağıtım tesisleri için 2021-2025 tarife uygulama dönemi planlı bakım faaliyetlerinin düzenlenmesi, bütçelendirilmesi ve izlenmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Have your say