News

Doğuş Otomotiv atık otomobil parçalarını sanat için geri dönüştürdü

Doğuş Otomotiv atık otomobil parçalarını sanat için geri dönüştürdü
Tamamı atık otomobil parçalarından oluşturulan ve ülkemizde nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik, Telli Turna ve doğayı temsilen çam ağacından oluşan üç figüratif eser Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor.

Have your say