News

Brüt dış borç stoku 451.2 milyar dolar

Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 451.2 milyar dolar, GSYH’ye oranı yüzde 56.8 oldu.

Have your say