News

Avrupa Trenlerini Türkler mi Doldurdu?

Avrupa Trenlerini Türkler mi Doldurdu? Avrupa Trenlerini Türkler mi Doldurdu?
Avrupa Birliği çevre için demiryolunda kararlı. Avrupa Ulaştırma Bakanlarının yayınladığı 2016 Rotterdam, 2018 Viyana ve şimdi de 2020 Berlin Bildirgesi, ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’ açısından demiryolu karbon yükünün çevresel avantajı olduğunu öngörüyor.

Have your say