News

5 düzenlemeyle “Ekonomi Reformları Eylem Planı”

Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemelerden 5 tanesi ön plana çıkıyor.

Have your say